×

Giỏ hàng

Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang: hình thành và phát triển  
Lượt xem:7716   Ngày đăng: 2021-12-29 20:44:35

ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG:

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Đại Chủng viện (ĐCV) Sao Biển Nha Trang tại địa chỉ 60 Lý Nam Đế, Nha Trang, được thành lập qua Văn thư của Tòa Giám mục Nha Trang, số 30/1991/TGM ngày 30.12.1991, là một Đại Chủng viện giáo phận do Đức Giám mục giáo phận Nha Trang thiết lập và điều hành, với sự cộng tác của hai giáo phận Qui Nhơn và Ban Mê Thuột, nhằm đào tạo linh mục triều cho các nhu cầu mục vụ và truyền giáo của Giáo hội địa phương cũng như của Giáo hội hoàn vũ.

Đại Chủng viện này cũng được hoạt động qua Công văn số 310-CV/BTGCP ngày 20.8.1991 của Ban Tôn giáo Chính phủ, Quyết định số 1108 QĐ/UB ngày 04.12.1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, về việc thành lập và khai giảng Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, và Công văn số 153/TGCP-CG, ngày 27.02.2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ về Quy chế tổ chức, hoạt động và quy chế tuyển sinh của Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang.

Tuy nhiên, ĐCV Sao Biển Nha Trang đã được Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận chuẩn bị rồi Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục giáo phận Nha Trang, thành lập từ tháng 5 năm 1975 tại Tiểu Chủng viện Sao Biển  thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, để tiếp đón các đại chủng sinh của giáo phận. Khi thành lập, ĐCV tiếp tục nhận tên gọi và bổn mạng của Tiểu Chủng viện Sao Biển là Đức Mẹ Maria với tước hiệu Sao Biển, lễ kính ngày 8 tháng 9 hằng năm. Sau bốn năm thành lập, ĐCV này đã ngưng hoạt động vào ngày 01.06.1979.

Ngày 31.12.1991, ĐCV Sao Biển Nha Trang bắt đầu hoạt động trở lại tại cơ sở hiện nay để đào tạo linh mục cho ba giáo phận: Nha Trang, Qui Nhơn và Ban Mê Thuột. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 21.04.1992, ĐCV đã khai giảng niên khóa đầu tiên gồm 30 chủng sinh.
 
Ngày 17.06.1993 Đức Giám mục giáo phận Nha Trang đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá xây dựng ĐCV. Công trình xây dựng được hoàn tất và khánh thành vào ngày 11.04.1996.

Sau hơn 20 năm hoạt động, với sự gia tăng về chủng sinh cũng như về thành phần linh mục trong Ban Giám đốc và giáo sư nội trú, ngày 03.07.2013, ĐCV Sao Biển Nha Trang đã xây dựng thêm dãy nhà dành cho Ban Triết học. Tòa nhà này đã được khánh thành vào ngày 07.10.2014.

Chương trình Thần học của ĐCV Sao Biển Nha Trang được liên kết (affiliatio) với Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma, qua Sắc lệnh của Bộ Giáo dục Công giáo số 383/2008/2 ký ngày 16.04.2008 và sẽ gia hạn mỗi 5 năm, để cấp bằng cử nhân thần học (STB).
 
Các vị giám đốc từ khi thành lập đến nay gồm: Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (1991-1992), Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho (Lm: 1992-1997; Gm: 1997-2002), linh mục Giuse-Maria Trần Thanh Phong (2002-2005), linh mục Phêrô Phạm Ngọc Phi (2005-2014), linh mục Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến (từ 8/2014 - nay).

Tác giả bài viết: Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang