×

Giỏ hàng

Quan điểm của Hannah Arendt về làm việc và làm người

Quan điểm của Hannah Arendt về làm việc và làm người

2022-04-13 20:32:52

Nữ triết gia Hannah Arendt (1906–1975) đã có nhiều đóng góp cho nền triết học châu Âu thời hậu chiến của thế kỷ XX. Nhưng ở đây chúng tôi muốn tập trung vào một trong những câu hỏi của bà: Điều gì làm chúng ta thành người?