×

Giỏ hàng

Giáo hội có giống đám đông từng tuôn đến với Chúa Giêsu không?

Giáo hội có giống đám đông từng tuôn đến với Chúa Giêsu không?

2024-02-09 16:38:03

Trong chương đầu của Tin mừng Marcô, Chúa Giêsu xuất hiện với đặc sủng, sức thu hút và quyền năng. Khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên, họ lập tức bỏ nghề nghiệp và gia đình để theo Người (Mc 1,16-20).

Lược sử chú giải Kinh thánh

Lược sử chú giải Kinh thánh

2024-02-05 08:07:47

Qua lịch sử, người ta đã dùng nhiều phương pháp để khai triển ý nghĩa của bản văn Kinh Thánh, nhưng nói chung, có hai trục chú giải chính yếu. Trục đầu tiên là xem Kinh Thánh như là “Lời của Chúa”, ẩn dấu thực tại siêu việt mà Thiên Chúa đã mạc khải, cần