×

Giỏ hàng

Thinh lặng để được Chúa chữa lành

Thinh lặng để được Chúa chữa lành

2024-05-09 19:43:51

Đại dịch Covid 19 ập đến như bức màn tối bao phủ toàn thế giới. Tất cả sự sôi động náo nhiệt của một thế giới đang hối hả chạy đua với thời gian bỗng dưng nhường chỗ cho sự thinh lặng bất động.