×

Giỏ hàng

Ai tín: Tu sĩ Linh mục Norbert Nguyễn Văn Khanh, OFM
Lượt xem:280   Ngày đăng: 2022-06-03 07:51:40

Tu sĩ Linh mục Norbert Nguyễn Văn Khanh là một cha giáo đáng kính và đã có một thời gian rất dài giảng dạy về Kinh thánh, Kitô học và Chúa Ba Ngôi ở Đại Chủng viện Sao Biển (1975–2021).

5/1975–5/1979: tại Đại Chủng viện Sao Biển – Thanh Hải

1980–1991: dạy các nhóm chủng sinh vùng Nha Trang

1992–5/2021: tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang – 60 Lý Nam Đế – Nha Trang.

Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang xin phân ưu cùng Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, và Gia đình linh tông, huyết tộc của Cha giáo Norbert.

Nguyện xin Chúa đón nhận Cha giáo Norbert về hưởng Nhan thánh Chúa.

ĐCV Sao Biển Nha Trang