×

Giỏ hàng

Đạo đức học luật tự nhiên: Nguyên tắc và áp dụng

Đạo đức học luật tự nhiên: Nguyên tắc và áp dụng

2023-02-05 12:21:47

Nhiều người cho rằng đạo đức không thể xuất phát từ “tự nhiên”, vì mọi hành vi và giá trị luân lý của con người đến từ thói quen xã hội và tập tục địa phương (“morality” có gốc từ “mores” hay “thói quen”).