×

Giỏ hàng

Thuyết nhân vị của Emmanuel Lévinas

Thuyết nhân vị của Emmanuel Lévinas

2022-09-25 20:55:25

Theo thuyết nhân vị của Lévinas, con người là một “thế giới” về chính họ. Khi tôi gặp gỡ “tha nhân”, tức là một con người, tôi đang “bước” vào một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn mới mẻ; một thế giới khác với thế giới của tôi.