×

Giỏ hàng

Tôn giáo: La bàn thiêng liêng cho con người

Tôn giáo: La bàn thiêng liêng cho con người

2023-05-14 20:16:06

Như thế, tôn giáo là chiếc “la bàn thiêng liêng” giúp điều phối nhiều lĩnh vực quan trọng của cuộc sống như cấu trúc xã hội, nền tảng tâm linh, biểu tượng nhân học,...

Thần học và Linh đạo Nhập Thể của Thánh Bônaventura

Thần học và Linh đạo Nhập Thể của Thánh Bônaventura

2023-05-20 20:20:52

Mọi sinh vật đều giao tiếp. Mọi sinh vật đều có những loại ngôn ngữ hay dấu hiệu để diễn tả những khái niệm trong tâm trí mình. Giao tiếp là một hoạt động thiết yếu của con người.