×

Giỏ hàng

Đạo đức học nhân đức của Aristote

Đạo đức học nhân đức của Aristote

2023-03-12 20:53:08

Liệu nhân đức có phải là bản năng tự nhiên là vấn đề được tranh luận xuyên suốt lịch sử triết đạo đức, nhưng chúng ta phải công nhận nhân đức có thể tập luyện được, qua một tiến trình lâu dài có thể trở thành cá tính “thứ hai” mà chúng ta ao ước có được.

Công cuộc truyền giáo của Đức Giám mục Bá Đa Lộc

Công cuộc truyền giáo của Đức Giám mục Bá Đa Lộc

2023-03-20 06:41:48

Trong giai đoạn này, Cha Bá Đa Lộc, khi đó 25 tuổi vừa mới chịu chức, được gởi đến hoạt động tại một chủng viện ở Thái Lan (1766). Cha Bá Đa Lộc vốn chăm chỉ, thông minh, nóng lòng muốn đem Lời Chúa đến dân ngoại.